گروه مکانیک خودروی استان کردستان شاخه ی فنی وحرفه ای
علمی . آموزشی واطلاع رسانی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حمید غفاری مدیر گروه مکانیک خودروی استان کردستان - ۱۳٩٠/۱٠/٢٧

جهت دلنلود کلیک نمایید

حمید غفاری مدیر گروه مکانیک خودروی استان کردستان
این وبلاگ جهت اطلاع رسانی به هنر آموزان محترم رشته مکانیک خودرو استان کردستان و ارسال مطالب آموزشی جهت استفاده همه هنر آموزان وهنر جویان گرامی ایجاد شده است .
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :